มาลัยซีก

มาลัยซีกหรือเสี้ยว   หมายถึง  มาลัยที่ร้อยให้มีลักษณะรูปทรงตามขวางเพียงครึ่งวงกลมหรือน้อยกว่า  ซึ่งมีหลายขนาดด้วยกัน  เช่น  มาลัยซีกสามหลัก  มาลัยซีกห้าหลัก  มาลัยซีกเจ็ดหลัก  และ มาลัยซีกเก้าหลัก
 มาลัยซีกขนาดเล็กที่สุด  หรือเรียกมาลัยเสี้ยว หรืออาจเรียกว่า มาลัย  2 – 1 ก็ได้  คือ มาลัยซีกสามหลัก
 มาลัยซีกที่มีขนาดใหญ่ที่สุด  คือ  มาลัยซีกสิบเอ็ดหลัก   หรืออาจเรียกว่า   มาลัย  6 – 5 ก็ได้
         
          การเรียกชื่อมาลัยแต่ละชนิดนั้น  จะเรียกตามลักษณะแนวตามยาวเป็นหลัก  เช่น มาลัยซีกสามหลัก  มาลัยซีกห้าหลัก  มาลัยซีกเจ็ดหลัก  มาลัยซีกเก้าหลัก  แต่บางคนจะเรียกสั้นๆ ว่า ซีก 3, ซีก 5, ซีก 7, ซีก 9 และบางครั้งก็เรียกตามลักษณะของการร้อยเช่น  2 – 1  (สองหนึ่ง) มาลัย  3 – 2 , มาลัย  4 – 3  และมาลัย  5 – 4

วิธีการร้อยมาลัยซีก  มีหลักสำคัญดังนี้
         1.จะต้องเริ่มต้นร้อยจำนวนกลีบมาก และจบการร้อยด้วยจำนวนกลีบน้อยเสมอ  เช่น  มาลัยซีกเจ็ดหลัก จะต้องเริ่มร้อยแถวแรก = 4 กลีบ  แถวที่  2 = 3  กลีบ
         2.แต่ละแถวจะต้องร้อยให้กลีบสับหว่างกันเสมอ
         3.พยายามเลือกกลีบขนาดเท่า ๆ กัน  และเวลาร้อยจะต้องส่งกลีบให้เท่ากันทุกกลีบและทุกแถวด้วย  เมื่อเวลาร้อยเสร็จแล้ว  จะเห็นเป็นแนวหรือแถวตามยาวขึ้นไปอย่างชัดเจนเป็นระเบียบสวยงาม  ซึ่งเรียกว่าหลักนั่นเอง

มาลัยซีกห้าหลัก  หรือ มาลัย  3 – 2
แถวที่  14                                        0   0     
แถวที่  13                                     0    0   0
แถวที่  12                                        0   0
แถวที่  11                                     0    0   0
แถวที่  10                                        0   0
แถวที่  9                                       0    0   0
แถวที่  8                                          0   0
แถวที่  7                                       0    0   0
แถวที่  6                                          0   0
แถวที่  5                                       0    0   0
แถวที่  4                                          0   0
แถวที่  3                                       0    0   0
แถวที่  2                                          0   0
แถวที่  1                                       0    0   0
หลักที่                                          1 2 3 4 5
0  = กลีบกุหลาบ  หรือดอกพุด  หรือดอกมะลิ
วิธีทำ
แถวที่  1  ดอกพุด  3  ร้อยเรียงต่อกันในลักษณะไม่เกินครึ่งวงกลม
แถวที่  2  ดอกพุด  2  ร้อยอยู่ระหว่างดอกที่  1 กับ 2  และดอกที่ 2 กับ 3 ของแถวที่  1
แถวที่  3,5,7,9,11 และ 13  ร้อยเหมือนแถวที่  1
แถวที่  4,6,8,10,12 และ 14  ร้อยเหมือนแถวที่  2
หมายเหตุ   จะร้อยจำนวนกี่แถวก็ได้แล้วแต่โอกาสใช้สอยว่าต้องการความยาวเท่าใด  แต่ควรจบลงด้วยแถว  ดอกพุด 2 เสมอ  เพื่อเวลาผูกรัดจะได้ต่อกันพอดี 

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

อุบะ..มาลัย

มาลัยแบน

มาลัยตุ้ม